Reprezentacja w sprawach o odszkodowanie we Francji

Kancelaria Adwokacka QUAERENS AVOCATS broni interesów i reprezentuje polskie ofiary po wypadkach drogowych na terenie Francji. Występuje w sporach przeciwko sprawcom wypadków, francuskich ubezpieczycielom lub Francuskiemu Biuru Centralnemu, w zakresie uzyskania najwyższego odszkodowania za szkody fizyczne, moralne, uszczerbek na zdrowiu i niepełnosprawność.

Kancelaria szczyci się uzyskaniem kwot przykładowo przekraczających milion euro.

Pomagamy poszkodowanym uzyskać należne im odszkodowanie za wyrządzoną szkodę, w tym dochodzimy roszczeń zarówno od sprawców szkody, jak i od ubezpieczycieli lub innych podmiotów zobowiązanych z mocy prawa. Reprezentujemy strony zarówno w postępowaniach sądowych, jak również negocjujemy ugodowe warunki naprawienia szkody.