9:00 - 19:00

Godziny pracy

+33 1 84 16 60 81

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego

LinkedIn

  • Français
  • Polski
 

ODDELEGOWYWANIE PRACOWNIKÓW

Spory dotyczące warunków, w których odbywają się kontrole przedsiębiorstw polskich we Francji są liczne; nie tylko polska ciężarówka może stać się podmiotem częstych kontroli na francuskich drogach, ale także firmy budowlane, polscy przedsiębiorcy i robotnicy na budowach. O polskim hydrauliku trudno we Francji zapomnieć!

Oddelegowanie pracowników jest dozwolone w krajach Unii Europejskiej w ramach podwykonawstwa. Spółki Unii Europejskiej m.in. polskie nie mogą jednak ignorować podstawowych zasad, w szczególności przepisów francuskich wynikających z ustawodawstwa socjalnego w zakresie jak na przykład godzin pracy i minimalnego wynagrodzenia, mających na celu otwartą walkę z dumpingiem socjalnym.

Sposób, w który administracja traktuje podwykonawstwo i zatrudnienie pracowników oddelegowanych, niestety często służy interesom korporacyjnym wbrew zasadom wspólnotowym. A przepisy francuskie wydają się często obciążeniem dla podwykonawców, którzy chcą bardzo współpracować z francuskimi firmami, ale zmuszeni są do opuszczenia francuskiego rynku z powodu ciężaru administracyjnego.

Kancelaria QUAERENS PARIS dzięki wieloletniemu doświadczeniu doradza przedsiębiorcom przed rozpoczęciem świadczenia usług we Francji oraz podczas kontroli, i podczas postępowania karnego, dbając o skrupulatne przestrzeganie jednakowych praw dla każdego obywatela Unii Europejskiej.