9:00 - 19:00

Godziny pracy

+33 1 84 16 60 81

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego

LinkedIn

  • Français
  • Polski
 

SPORY SĄDOWE I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI

Paryska Kancelaria QUAERENS PARIS posiada piętnastoletnie doświadczenie w reprezentowaniu swoich klientów, zdobyte w ramach prowadzenia i wygrywania sporów przed Sądami powszechnymi i szczególnymi systemu sadownictwa we Francji, jak sądami handlowymi, sądami wielkiej instancji, sądami instancji, sądami pracy, sądami administracyjnymi, sądami apelacyjnymi, sądami apelacyjno-administracyjnymi, Sądem Kasacyjnym, Radą Państwa.

QUAERENS PARIS udziela zatem pomoc prawną i reprezentuje swoich klientów na każdym etapie postępowania, i w każdej miejscowości Francji, zarówno od strony powoda jak i w obronie od strony pozwanego: przygotowanie teczki sprawy, sporządzenie wezwań, negocjacje, ugoda, środki zabezpieczające, pozwy, wnioski, pisma, apelacja, pisma apelacyjne, skarga kasacyjna, egzekucja decyzji.