9:00 - 19:00

Godziny pracy

+33 1 84 16 60 81

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego

LinkedIn

  • Français
  • Polski
 

PRAWO HANDLOWE I CYWILNE

Kancelaria Adwokacka QUAERENS PARIS przygotowuje w trzech językach, po francusku, po polsku i po angielsku, wszystkie dokumenty kontraktowe niezbędne dla działalności swoich klientów w ramach ich relacji prawnych z dostawcami, usługodawcami, dystrybutorami, przedstawicielami sprzedaży, podwykonawcami, licencjobiorcami, franczyzobiorcami, agentami handlowymi, pożyczkodawcami, kupcami, sprzedawcami, konsumentami, ubezpieczycielami, wynajmującymi, najemcami, pracownikami i wszelkimi pośrednikami.

Stosunki umowne są wieloaspektowe i ich konsekwencje prawne dotyczą między innymi wykonania, unieważnienia, wypowiedzenia, rozwiązania umów, odzyskania wierzytelności i uzyskania odszkodowania za niewykonanie, nieprawidłowe wykonanie lub zerwanie umowy.

Kancelaria Adwokacka QUAERENS PARIS gwarantuje swojej klienteli najwyższą jakość usług dbając skrupulatnie o jej interesy w ramach podpisywanych umów, prowadzonych negocjacji, wynegocjowanych ugód, jak i zawsze możliwych sporów.